Skip to content

Först radonmätning sen radonbesiktning!

Hur gör man en radonmätning?

Du kan själv beställa mätdosor från oss och då göra en egen långtidsmätning. Den skall helst utföras någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april. Mättiden är i sammanhanget mycket viktig, eftersom mängden radioaktiv radongas kan skifta stort beroende på vindförhållanden, ditt ventilationssystem och hur mycket du vädrar.

Är det bråttom står vi gärna till tjänst med en rådgivande snabbmätning. Något som är vanligt vid försäljning av villor eller andra fastigheter!

Beställa radonbesiktning?

Visar en radonmätning att det finns ett radonproblem behöver det göras en radonbesiktning. För att göra radonbesiktningen använder vi avancerade mätinstrument för att avgöra gammastrålning från väggar och inläckande markradon. Är det ingen gammastrålning från väggarna och vattnet är kommunalt, det vill säga fritt från radon, vet vi med säkerhet att det är markradon som är orsaken. Mäter vi däremot upp gammastrålning i byggmaterialet kan detta vara hela eller en del av orsaken till att det finns radongas i inomhusluften.

Själva analysen blir ofta komplex, där vi väger in den existerande ventilationen i huset, mäter luftomsättningen och stämmer av mot övriga data vi samlat in. Här kommer vår mångåriga erfarenhet dig till del som kund.

Kontakta oss - redan idag!

Vad innehåller en radonsanering?

För att få ned radonhalterna brukar insatserna bestå i förbättrad ventilation, tätning av grund och undertrycksskapande åtgärder. Vid radonhaltigt vatten använder man sig av en radonavskiljare. Strålningen från blåbetong kan bland annat nedbringas genom att väggarna ytbehandlas, annars är det ökad ventilation som gäller. Kostnaden för en radonsanering är direkt kopplad till husets storlek och hur omfattande installationer som behöver göras. Bara att öka ventilationen genom självdrag kan ibland räcka vid lägre radonhalter.

Självklart berättigar en radonsanering dig till rotavdrag!

Spårfilm är den vanligaste mätmetoden

Radonmätning i lägenhet/Villa

Det är enkelt och billigt att göra en radonmätning själv.

Här kan du beställa våra mest sålda Do-It-Yourself mätpaket för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och hyresgäster. I varje mätpaket ingår 2 spårfilmdosor för långtidsmätningar som är det säkraste sättet att mäta radon och ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.

radonmätningar

Korttidsmätning

Måste du snabbt få fram ett ungefärligt värde (exempelvis vid köp av hus eller efter en åtgärd) så är en korttidsmätning ett bra alternativ. Resultatet är endast rådgivande och kan inte användas för något myndighetsbeslut. Korttidsmätning bör endast användas när tiden inte räcker till en långtidsmätning.

radonmätningar

Här kan du enkelt beställa den radonmätare du behöver inför din radonbesiktning!

Visste du att?

Radon är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning i Sverige.

Vi gör allt för att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att själv genomföra en radonmätning i din bostad.

Kontakta oss redan idag! Vi är specialister på radonbesiktningar!